میگی عاشق بارونی، ولی وقتی بارون میاد چتر میگیری بالای سرت... میگی عاشق برفی ولی طاقت یه گوله برف رو نداری... میگی پرنده ها رو دوست داری ولی میندازیشون تو قفس... میگی عاشق گلهایی ولی خیلی راحت از شاخه جداشون میکنی... انتظار داری نترسم وقتی میگی عاشقی؟

 

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

*

اگه کسی رو دوست داری،نه براش ستاره باش،نه آفتاب،چون هر دو شون مهمون زود گذرند،پس براش آسمون باش که همیشه بالای سرش باشی

 

hic kas

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

 

ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم که نیست، تا این که طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مردم بفهمم که هست.

 

***

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
امروز را به خاطر بسپار
امروز را به خاطر بسپار
روزی که جهان بر تو خندید
و تو گریستی بر آن
و گریستی بر ناتوانی خودت
و بر گرگهایی که اطرافت بودند
تو تنها رها شده بودی
در برهوت زمان
دست یاری برگیر
امروز را به خاطر بسپار

 

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

  به همه عشق بورز،

                 به تعداد کمی اعتماد کن،

                                   و به هیچکس بدی نکن.

hic kas

به همه عشق بورز،

 به تعداد کمی اعتماد کن،

و به هیچکس بدی نکن.  

جمعه سوم 8 1387

*** 

آنکسی که از رنج زندگی بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود

 

***+++***

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

 

 +

من بین دیوانگی و مست فرقی نمی بینم جزاینکه دیوانگی مدت طولانیتری دارد

 

*

 

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
   
 ***  
 نفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است 
 
"
دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است

*

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

 

! 

حیات درختان در بخشش میوه است . آنها می بخشند تا زنده بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند

!!! 

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

 

* 

هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد

 

+++

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

 

!*! 

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم

*!*

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
فکر نان باید کرد
و هوایی که در آن
نفسی تازه کنیم

گل گندم خوب است
گل خوبی زیباست
ای دریغا که همه مزرعه دلها را
علف کین پوشانده ست

هیچکس فکر نکرد
که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست
و همه مردم شهر
بانگ برداشته اند
که چرا سیمان نیست
و کسی فکر نکرد
که چرا ایمان نیست

و زمانی شده است
که به غیر از انسان
هیچ چیز ارزان نیست .

 

جمعه سوم 8 1387


اونی که اسمش توی قلب من نوشته
واسه هر کی خاطره است ، مثله فرشته
اونی که بهار عشق و با خودش داشت
مثله پاییز اومده با برگا رفته
دیگه رفته دیگه رفته دیگه رفته
دیگه رفته که رفته اصلا رفته که رفته که رفته
بیاییم زنده ها رو دریابیم
واسه رفته هام فاتحه

 

دسته ها : حرفهای از تب
جمعه سوم 8 1387
این یک سیاه مشق است
که ارزش سیاهی هم ندارد
این تمرین نویسندگی است
درست مثله :
من بادام دارم و شاید ندارم چون تو داری
به شما قول میدهم که ارزش خواندن ندارد
ولی از آنجا که نظرات سازنده هستند
ارزش نظر رادارد
دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه
آدم دلش میسوزه .....
ایخدا ایخدا ایخدا ......ای
آدم که به گذشته یه لحظه چشم میدوزه
بیشتر دلش میسوزه.........
ایخدا ایخدا ایخدا ....ای
دنیا وفا نداره ... چشمش حیا نداره
هیچکس وفا نداره...
ایخدا ایخدا ایخدا ....ای
دلی میخواد از آهن
هر کی میخواد مثل من
اون وقت دووم میاره.......
ایخدا ایخدا ایخدا ...ای
تا که آدم جونه کبکش خروس میخونه دنیا باش مهربونه
ای خدا ای خدا ای خدا...ای
اما به وقت پیری بی یار و بی نشونه آدم تنها میمونه ...
ایخدا ایخدا ایخدا.....ای
دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

تو ، هستی
اگر هیچ چیز مهم نیست، پس چرا تو مهمی؟

 اگر دیگر هیچکس نیست، پس چرا تو هستی؟

 اگر همه چیز تمام شده چرا تو هر لحظه آغاز می شوی؟

اگر رنگها رفته اند پس چرا تو رنگین کمان شده ای؟

اگر من نباشم چی؟

 تو هستی؟ هستی...

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
به نام خدا
When you feel unlovable, unworthy and unclean,
when you think that no one can heal you,
Remember, Friend,
God Can.

وقتی احساس نا توانی در دوست داشتن می کنی
وقتی احساس بی لیاقتی می کنی
وقتی احساس نا پاکی می کنی
وقتی احساس می کنی کسی نمی تونه درد ها تو لیتیام ببخشه
به یاد داشته باش دوست من
خدا می تونه

 

When you think that you are unforgivable
for your guilt and your shame
Remember, Friend,
God Can.

وقتی احساس می کنی قابل بخشش نیستی
برای شرم و گناه هات
به یاد داشته باش دوست من
خدا می تونه

 

When you think that all is hidden
and no one can see within
Remember, Friend,
God Can.

وقتی فکر می کنی همه چیز پنهانه
و هیچکس نمی تونه درون رو ببینه
به یاد داشته باش دوست من
خدا می تونه

 

 

And when you have reached the bottom
And you think that no one can hear
Remember my dear Friend
God Can.

وقتی به کلید می رسی و فکر می کنی
هیچکس صدایت را نمی شنود
به یاد داشته باش دوست من
خدا می تونه

 

 

And when you think that no one can love
The real person deep inside of you
Remember my dear Friend,
God Does.

وقتی فکر می کنی کسی نمی تونه
به شخص حقیقیی که درون است
عشق بورزه
به یاد داشته باش دوست من
خدا می تونه

 

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

چقدر وحشتناکه که هیچکس دلش برای من تنگ نشد هیچکس نپرسید کجایی؟

حتی اونایی که خیلی دم از معرفت می زدند!!!!

یاد حرف هیچکسی افتادم که یک بار بهم گفته بود ... به سایه ها دل نبند....؟؟؟

 راست گفت.

راست گفت

راست گفت

جمعه سوم 8 1387
وقتی گوش شنوا نیست
حرف تازه ای ندارم
سر عاشقی نمونده
که به صحرا بگذارم
که به صحرابگذارم
شور شاعرانه ای نیست
غزل و ترانه ای نیست
به لب آینه حتی
حرف عاشقانه ای نیست

هر کسی می پرسد ازمن
در چه حالی در چه کاری
تو که اهل روزگاری
خبر تازه چه داری
می بینن اما می پرسن
چه سوال خنده داری
وقتی گوش شنوا نیست
حرف تازه ای ندارم
سر عاشقی نمونده
که به صحرا بگذارم
که به صحرا بگذارم

چی بگم وقتی که هیچکس
منو از من نمی فهمه
حرفای نگفتنی رو
جز به گفتن نمی فهمه
غم آدم دیدنی نیست
قصه ی شنیدنی نیست
بعضی حرفا رو باید دید
بعضی حرفا گفتنی نیست

وقتی گوش شنوا نیست
شوق گفتن نمی مونه
وقتی جاده رو به هیچه
پای رفتن نمی مونه
خبر تازه چه دارم
خبر تازه چه داری
تو چرا باید بپرسی
تو که اهل روزگاری
می بینی اما می پرسی
چه سوال خنده داری

وقتی گوش شنوا نیست
حرف تازه ای ندارم
سر عاشقی نمونده
که به صحرا بگذرم...

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387


بفرست برای ایرانیان تا بدانند که ما چه بودیم...
در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید

هیچکس عصبانی نیست.

هیچکس سوار بر اسب نیست.

هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید.

هیچکس سر افکنده و شکست خورده نیست .

هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد . از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد ،

بفرست برای ایرانیان تا یادمون بمونه چی بودیم...

جمعه سوم 8 1387
نکاتی راجع به انتخاب رمز عبور
منزل مسکونی شما درب و پنجره هایی دارد که اغلب هنگام شب و یا در مواقعی که به مسافرت می روید آنها را بسته و در شرایطی قفل هایی هم به آنها اضافه می کنید. یقینا" از یک کلید برای قفل همه دربها استفاده نمی کنید و هرگز کلید ها را در اختیار افراد نا آشنا نخواهید گذاشت. همچنین کلیدها زیر فرش یا کنار باغچه حیاط مخفی نمی کنید. پس چرا با رمز عبور خود (Password) اینگونه رفتار میکنید؟

برای دسترسی به سرویسهای مختلف کامپیوتر و شبکه معمولآ برای شما رمزهای عبور مختلفی در نظر گرفته می شود و شما باید همانند کلید دربهای منزل از آنها محافظت کنید. برای یک لحظه به کلید وردی منزل دقت کنید، بدون شک از بقیه کلید ها پیچیده تر و گرانتر است، بنابراین باید هنگام انتخاب رمز ورودی کامپیوتر خود موارد ایمنی را بیشتر رعایت کنید.

معمولآ شما می توانید password ورودی کامپیوتر خود را به هر اندازه که می خواهید پیچیده انتخاب کنید، اما دقت داشته باشید که باید بتوانید همواره به روشی آنرا بخاطر بیاورید. این روش نباید همانند گذاشتن کلید درب وردی منزل زیر فرش جلوی درب یا کنار باغچه به گونه ای باشد که سارق به سادگی بتواند آنرا پیدا کند.

سارقان اینترنتی همانند سارقان منزل حرفه ای هستند بخصوص اگر با شما آشنایی داشته باشند. آنها با استفاده از تجاربی که دارند بسادگی گزینه هایی که می تواند ورود آنها به کامپیوتر شما را ممکن سازد حدس می زنند، بخصوص اگر با خصوصیات اخلاقی و زندگی شما آشنا باشند. حتی امروزه روشهایی مانند جابجایی حرف O با عدد صفر یا حرف S یا $ و ... برای همه سارقان شناخته شده و جزء اولین انتخابهای آنها است.

فرض کنید یک رمز عبور انتخاب می کنید و آن شامل 6 حرف، 4 عدد و 4 علامت است که همگی بصورت اتفاقی (random) انتخاب شده اند. آیا بنظر شما این رمز می تواند برای شما مفید باشد؟ به احتمال زیاد نه چرا که در اینصورت خود شما مجبور خواهید بود برای به خاطر آوردن، آنرا جایی یادداشت کنید و این خطرناک ترین کارها است.

اگر مواردی که در زیر به آنها اشاره می شود را رعایت کنید می توانید تقریبآ مطمئن باشید که password کامپیوتر شما به این راحتی ها توسط یک سارق قابل حدث زدن نخواهد بود :

1- رمز باید به اندازه کافی قوی باشد. در اینجا قوی بودن به معنای طولانی بودن رمز می باشد. هیچ اشکالی ندارد که حتی بیش از 14 حرف هم باشد. انتخاب یک جمله نه بصورتی که معمولآ آنرا می نویسیم می تواند گزینه مناسبی باشد.

2- رمز باید یگانه باشد. گزینه هایی مانند 123 یا test یا letmein یا mydog و .. گزینه هایی آشنا برای همگان است، هرگز از آنها استفاده نکنید. برای گرفتن ایده به سراغ مواردی بروید که به فکر هیچ کس نمی رسد، مثلآ نوع خاصی از یک مارماهی که در دریاهای سرد زندگی می کند. راجع به این مارماهی مطالعه کنید و پس از شناخت آن در ارتباط با آن یک رمز انتخاب کنید و راجع به آن با هیچکس صحبت نکنید.

3- رمز باید کاربردی باشد. کاربردی به این معنای که بخاطر سپردن آن ممکن و ساده باشد. این اتفاق بارها رخ داده که کاربر رمز را به گونه ای انتخاب می کند که بعدها توانایی به یاد آوردن آنرا ندارد لذا مجبور می شود آنرا جایی یادداشت کند.

4- رمز باید طول عمر کوتاه داشته باشد. بازه زمانی تعویض رمز کاملآ به نوع کاربری کامپیوتر و موقعیت شغلی شما دارد. اگر مسئولیت مهمی دارید و اطلاعات قیمتی در کامپیوتر خود نگه داری میکنید ترجیح بر آن است که در فاصله های کوتاه - مثلآ یک هفته - رمز خود را عوض کنید اگر نه حداقل هر یکی دو ماه رمز عبور خود را باید تغییر دهید.

دسته ها : اموزش
جمعه سوم 8 1387

هیچکس نمی تونه به دلش یاد بده که نشکنه ولی من حداقل می تونم بهش یاد بدم که وقتی شکست با لبه های تیزش دست اونی که شکسته رو نبره

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

دوست همه کس،

 دوست هیچکس نیست

جمعه سوم 8 1387

می دونی قشنگیه راه رفتن زیر بارون چیه؟؟؟؟؟

 اینه که هیچکس نمی تونه اشکاتو ببینه

 

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

من هیچ کس ام

و فراموش نمی کنم. 

 هیچ هیچکس رو .

 

جمعه سوم 8 1387
بعضی ها
بعضی‌ها شعرشان سپید است، دلشان سیاه
بعضی‌ها شعرشان کهنه است، فکرشان نو
بعضی‌ها شعرشان نو است، فکرشان کهنه
بعضی‌ها یک عمر زندگی می‌کنند برای رسیدن به زندگی
بعضی‌ها زمین‌ها را از خدا مجانی می‌گیرند و به بندگان خدا گران می‌فروشند
بعضی‌ها حمال کتابند
بعضی‌ها بقال کتابند
بعضی‌ها انباردارکتابند
بعضی‌ها کلکسیونر کتابند
بعضی‌ها قیمتشان به لباسشان است، بعضی به کیفشان و بعضی به کارشان
بعضی‌ها اصلا‏ قیمتی ندارند
بعضی‌ها به درد آلبوم می‌خورند
بعضی‌ها را باید قاب گرفت
بعضی‌ها را باید بایگانی کرد
بعضی‌ها را باید به آب انداخت
بعضی‌ها هزار لایه دارند
بعضی‌ها ارزششان به حساب بانکی‌شان است
بعضی‌ها همرنگ جماعت می‌شوند ولی همفکر جماعت نه
بعضی‌ها را همیشه در بانک‌ها می‌بینی یا در بنگاه‌ها
بعضی‌ها در حسرت پول همیشه مریضند
بعضی‌ها برای حفظ پول همیشه بی‌خوابند
بعضی‌ها برای دیدن پول همیشه می‌خوابند
بعضی‌ها برای پول همه کاره می‌شوند
بعضی‌ها نان نامشان را می‌خورند
بعضی‌ها نان جوانیشان را میخورند
بعضی‌ها نان موی سفیدشان را میخورند
بعضی‌ها نان پدرانشان را میخورند
بعضی‌ها نان خشک و خالی میخورند
بعضی‌ها اصلا نان نمیخورند
بعضی‌ها با گلها صحبت می‌کنند
بعضی‌ها با ستاره‌ها رابطه دارند
بعضی ها صدای آب را ترجمه می‌کنند
بعضی ها صدای ملائک را می‌شنوند
بعضی ها صدای دل خود را هم نمی‌شنوند
بعضی ها حتی زحمت فکرکردن را به خود نمی‌دهند
بعضی ها در تلاشند که بی‌تفاوت باشند
بعضی ها فکر می‌کنند چون صدایشان از بقیه بلندتر است، حق با آنهاست
بعضی ها فکر میکنند وقتی بلندتر حرف بزنند، حق با آنهاست
بعضی ها برای سیگار کشیدنشان همه جا را ملک خصوصی خود می‌دانند
بعضی ها فکر میکنند پول مغز می‌آورد و بی پولی بی مغزی
بعضی ها برای رسیدن به زندگی راحت، عمری زجر می‌کشند
بعضی ها ابتذال را با روشنفکری اشتباه می‌گیرند
بعضی از شاعران برای ماندگار شدن چه زجرها که نمی‌کشند
بعضی ها یک درجه تند زندگی می‌کنند، بعضی‌ها یک درجه کند
هیچکس بی‌درجه نیست
بعضی ها حتی در تابستان هم سرما می‌خورند
بعضی ها در تمام زندگی‌شان نقش بازی می‌کنند
بعضی از آدمها فاصلة پیوندشان مانند پل است، بعضی مانند طناب و بعضی مانند نخ
بعضی ها دنیایشان به اندازه یک محله است، بعضی به اندازه یک شهر، بعضی به اندازه کرة زمین و بعضی به وسعت کل هستی
بعضی ها به پز میگویند پرستیژ
دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387

یاد گرفتم که...
یاد گرفتم که عشق با تمام عظمتش 3-2 ماه بیشتر زنده نیست

یاد گرفتم که عشق یعنی فاصله و فاصله یعنی 2 خط موازی که هیچگاه به هم نمی رسند

یاد گرفتم در عشق هیچکس به اندازه خودت وفادار نیست

و

یاد گرفتم هر چه عاشق تری ، تنهاتری

 این یعنی

hic kasi

جمعه سوم 8 1387
شیشه ای می شکند...

یک نفر می پرسد...چرا شیشه شکست؟

مادر می گوید...شاید این رفع بلاست.

یک نفر زمزمه کرد...باد سرد وحشی مثل یک کودک شیطان آمد.

شیشه ی پنجره را زود شکست.

کاش امشب که دلم مثل آن شیشه ی مغرور شکست، عابری خنده کنان می آمد...

تکه ای از آن را برمی داشت مرهمی بر دل تنگم می شد...

اما امشب دیدم...

هیچکس هیچ نگفت غصه ام را نشنید...

از خودم می پرسم آیا ارزش قلب من از شیشه ی پنجره هم کمتر است؟

دل من سخت شکست اما، هیچ کس هیچ نگفت و نپرسید چرا ؟

 

وقتی با تو آشنا شدم؛درخت مهربانیت آنقدر بلند بود که هرچه بالا رفتم آخرش را

ندیدم

معجون زیبایت آنقدر شیرین بود که هر چه نوشیدم نتوانستم تمامش کنم.

و دریای عشقت آنقدر وسیع بود که هرچه شنا کردم نتوانستم آخرش را ببینم

و سرانجام در آن غرق شدم. ای کاش می تونستی نجاتم دهی

 

بس که دیوار دلم کوتاهست هرکه ازکوچه تنهایی من می گذرد به هوای هوسی هم که

شده سرکی می کشدومی گذرد

 

نابینا به ماه گفت : دوستت دارم . ماه گفت :چه طوری؟ تو که نمی بینی !

نابینا گفت : چون نمی بینمت دوستت دارم . ماه گفت:چرا؟

نابینا گفت: اگر می دیدمت عاشق زیباییت می شدم ولی حالا که نمی بینمت عاشق

خودت هستم

 

خوش به حال آسمون که هر وقت دلش بگیره بی بهونه می باره ... به کسی توجه نمی

کنه ... از کسی خجالت نمی کشه ... می باره و می باره و ... اینقدر می باره تا

آبی شه ... ‌آفتابی شه ...!!! کاش ... کاش می شد مثل آسمون بود ... کاش می شد

وقتی دلت گرفت اونقدر بباری تا بالاخره آفتابی شی ... بعدش هم انگار نه انگار

که بارشی بوده ... انگار نه انگار که غمی بوده ... همه چیز فراموشت بشه!

کاش..!!

 

خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است

چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سر شار است

 

فقط کسی معنی دل تنگی را درک می کند که طعم وابستگی را چشیده باشد

 

دوری،عشق های کوچک را از بین می بره.ولی به عشق های بزرگ عظمت می ده،

مثل باد که یه کبریت و خاموش می کنه ولی شعله های آتش را بزرگ تر می کنه

 

وقتی دهکده ای می سوزد همه دودش را میبینند اما وقتی قلبی می سوزد کسی حتی

شعله اش را نمی بیند

 

یادمون باشه که هیچکس رو امیدوار نکنیم بعد یکدفعه رهاش کنیم چون خرد میشه

میشکنه و آهسته میمیره .

یادمون باشه که قلبمون رو همیشه لطیف نگه داریم تا کسی که به ما تکیه کرده

سرش درد نگیره

یادمون باشه قولی رو که به کسی میدیم عمل کنیم .

یادمون باشه هیچوقت کسی رو بیشتر از چند روز چشم به راه نذاریم چون امکان

داره زیاد نتونه طاقت بیاره .

یادمون باشه اگه کسی دوستمون داشت بهش نگیم برو نمیخوام ببینمت چون زندگیش رو

ازش میگیریم

 

ای کاش کودک بودم ، تا هر وقت دلم می گرفت با صدای بلند گریه می کردم و داد

می زدم تا همه درد مرا بفهمند

 

دلم گرفته ... کاش مرحمی بودی برای دل خستم... اما افسوس .... که دردم بی

درمان است ...

 

کاش بودی تا دلم تنها نبود، تا اسیر غصه ی فردا نبود

 

آنقدر ارزوهایم را به گور بردم که دیگه جایی برای جسدم نیست

 

آخرین بار که اورا دیدم گردنبند صلیبی به او هدیه کردم

گفت:من که دوستت ندارم پس چرا به من هدیه می دهی!؟

گفتم: بر سر هر گوری صلیبی می نهند

این صلیب را بر گردنت بالای قلبت بیاویز زیرا انجا گورستان عشق من است

 

تو که هم صدا نبودی چرا با بهونه موندی؟ چرا بعد آشنایی شعرعاشقونه خوندی؟

تو که همقدم نبودی به دو راهی ها رسیدی توی جاده جدایی بگو تا کجا رو دیدی؟

 

دوری،عشق های کوچک را از بین می بره.ولی به عشق های بزرگ عظمت می ده،

مثل باد که یه کبریت و خاموش می کنه ولی شعله های آتش را بزرگ تر می کنه

 

پیش خودم دل بستم و بهش نگفتم حرفمو.....شاید یه لحظه دیگه فرصته عاشقی

بشی...

دوباره یه شانس دیگه شانس شقایقی باشه شاید یه بار دیگه لحظه مجالمون بده

...

گفتنی رو باید بگم ... گریه اگه امون بده ...

 

هر وقت بعد از 120 سال رفتی اون دنیا خواستی از روی پل صراط رد شی بهت گفتن

یکی حلالت نکرده ....

بدون اون منم که می خوام به این بهونه یه بارهم که شده ببینمت

 

 

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
 هیچکس نامی نیست 
برای دل خوشی تو 
هیچکس دنیای از حرف
در دل نامی کم 
و یادی تاریک و تار 
پس هیچکس باش ولی با هیچکس نباش خودت هیچکس باش برای هیچکسی هیچکس باش
هیچکس رو برای هیچکسی دوست داشته باش
تا هیچکسی . هیچکس رو دوست داشته باشه 
 
پنج شنبه دوم 8 1387

ترسم این که دیر برسم
یکی دیگه فدات بشه
به جای من رغیب من
قربونی نگاهت بشه

دسته ها : در هم
پنج شنبه دوم 8 1387

من تو رو دوست دارم
تو هم رغیب و دشمن من رو دوست داری
رغیبم و دشمن نیز تو رو دوست داره
پس من چون تو رو دوست دارم
رغیبب هم دوست دارم
و در این سادگی باید همه همه رو دوست داشته باشند
چه اسان به حرف ولی در عمل
وای که .......؟؟؟


عجیب است .

دسته ها : در هم
پنج شنبه دوم 8 1387


وقتی تو نیستی
بن بست است
راه هیچکس
سیاه است


دل هیچکس
شور زارست

 کویر است 
حرف هیچکس

پس زندگی برای هیچکس
بن بست است
وقتی که نیستی .؟

پنج شنبه دوم 8 1387

برای هیچکس
روبه روی هم نشستن و گریستن
یا
روبه روی هم نشستن و خندیدن
هیچ فرق ندارد
مهم با تو بودن است
پنج شنبه دوم 8 1387
چرا به یاد نمی اورم
به گمانم تو حرفی برای گفتن داشتی
چرا به یاد نمی اورم
همیشه ی بودن
با هم بودن نیست
چرا به یاد نمی اورم
...؟؟؟
پنج شنبه دوم 8 1387
X